Ομαδικές εποπτείες

Στο πλαίσιο της εργασίας μιας ομάδας συνδυάζονται ταλέντα και δεξιότητες διαφορετικών ανθρώπων. Η συνεργασία που αναπτύσσεται συμβάλλει ώστε η ομάδα να αξιοποιήσει τις ικανότητές της και το χρόνο της προς όφελος του κάθε μέλους στην επαγγελματική του καθημερινότητα.
Οι ομαδικές εποπτείες προάγουν τις υπάρχουσες δυνατότητες των συμμετεχόντων και καλλιεργούν νέες ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής και εμφανής βελτίωση στην απόδοση και τη συνοχή κάθε επαγγελματία που ασκεί λειτούργημα στο κομμάτι της στήριξης ανθρώπων και ομάδων.

Πρωταρχικός σκοπός της εποπτικής ομάδας είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο υποστήριξης σε θέματα που συναντά το κάθε μέλος στην επαγγελματική του καθημερινότητα. Μέσα από την διάδραση της ομάδας αλλα και την σωστή καθοδήγηση από τον επόπτη το κάθε μέλος είναι σε θέση να αναπτύξει την ενσυναίσθηση, την αυτογνωσία, την αυτοεκτίμησή του και να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του ως επαγγελματίας.   

 

Εποπτική ομάδα εργοθεραπείας  2 φορές/μήνα

1η ενότητα

  • Τυπική ανάπτυξη
  • Αποκλίσεις τυπικής ανάπτυξης
  • Πρώιμες ανιχνεύσεις.
  • Αξιολογητικά εργαλεία.

 

Ατομική εποπτεία εργοθεραπείας.

Η εποπτεία συνιστά καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του θεραπευτή. Αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στήριξης και ανάπτυξης των επαγγελματιών. 

Η ατομική εποπτεία απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις κλινικές τους δεξιότητες και να έχουν την ευκαιρία συζήτησης των περιστατικών τους με έναν εξειδικευμένο επόπτη.

Η εποπτεία στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του εποπτευόμενου ως προς το θεραπευτικό του έργο αλλά και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η συχνότητα συμφωνείται με τον εποπτευόμενο βάσει των περιστατικών και των αναγκών που προκύπτουν από αυτά.

 Δυνατότητα εποπτείας και μέσω Skype